TAİDER üyesi şirketlerin yüzde 66'sı kurumsallaştı

TAİDER Aile İşletmeleri Derneği tarafından gerçekleştirilen TAİDER Üye Profil ve Eğilimler Araştırması'na göre aile şirketlerinin gelecek planları için en önemli iki konu Halefiyet Planlaması/Nesil Devri ve Aile Anayasası'nın tamamlanması olarak görülüyor

TAİDER üyesi şirketlerin yüzde 66'sı kurumsallaştı
10 Nisan 2021 - 20:16
İşletmenin kurumsallaşmasına benzer şekilde, ailede kurumsallaşmaya da yüksek önem veriliyor. Araştırmaya göre ortalama 44 yaşında olan TAİDER üyesi aile şirketlerinin yüzde 75'i sanayi, yüzde 25'i hizmet sektöründe faaliyet gösteriyor. Şirketlerin yüzde 53'ünü 100 milyon TL-1 milyar TL arasında konsolide ciro üreten işletmeler, yüzde 40'ını da 100 milyon TL altında ciro üreten işletmeler oluşturuyor. Bir milyar TL üzeri ciro üreten işletmeler ise yüzde 5 oranında.
 
Türkiye'deki aile şirketlerinin kurumsallaşmasını ve kârlı sürdürülebilir büyümesini destekleyerek, Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla faaliyetlerini sürdüren TAİDER Aile İşletmeleri Derneği, TAİDER üyesi aile işletmelerinin birbiriyle kesişen “Aile, İş ve Ortaklık” boyutlarında yapılanmalarını, liderlik ve devir süreçlerini, işletmenin ve ailenin kurumsallaşma adımlarını, gelecek ile ilgili endişe ve planlarını ortaya koyduğu TAİDER Üye Profil ve Eğilimler Araştırması'nı gerçekleştirdi.
 
Araştırmaya, ortalama 44 yıldır faaliyet gösteren, birçok farklı sektörden aile işletmelerine mensup 201 TAİDER üyesi katıldı. Aile şirketlerinin profiline bakıldığında, işletmelerin yüzde 50'sinde ikinci neslin liderlik yaptığı görülüyor, yani birinci nesilden ikinci nesile geçiş süreci işletmelerin yarısında tamamlanmış durumda. Aile işletmelerinin yüzde 14'ünde üçüncü nesile geçiş gerçekleşirken, liderlerin üçte ikisi bu görevi 20 yıl ve üzerinde bir süredir sürdürüyor. Anket sonuçlarına göre nesilden nesile geçişte ailenin liderliği değişmiyor olsa da, işin lideri değişiyor ve bu durumda lider sayısı artıyor.
 
Ortalama iş tecrübesi 20 yıl ve üzeri

Çalışmaya katılan TAİDER üyeleri ağırlıklı olarak 50 yaş civarındayken; katılımcıların yüzde 48'ini kadın ve yüzde 52'sini erkek üyeler oluşturuyor. Katılımcıların yüzde 53'ü ikinci nesili, yüzde 26'sı ise üçüncü nesili temsil ediyor. Araştırmaya katılan üyelerin ortalama iş tecrübesi 20 yıl ve üzerinde. Bu sürenin ortalama 17 yılını kendi aile şirketlerinde geçiren katılımcılar, ortalama üç yıl aile işletmeleri dışında çalışmış gözüküyor.
Katılımcıların yüzde 56'sı yönetim kurulunda yer alırken, yüzde 30'u icra kurulunda, yüzde 13'ü ise hem icra hem de yönetim kurulunda görev alıyor. Aile liderliği ile işletme liderliğini üstlenen kişilere bakıldığında yüzde 53 oranında ayrı, yüzde 47 oranında aynı kişiler olduğu görülüyor. İşletme liderliğini devretse dahi, aile büyüğü ailenin liderliğini sürdürüyor. Yüzde 67 oranında şirkete katılım konusunda kadın ve erkeklere eşit fırsat tanınıyor.

Katılımcıların yüzde 48'i yeni alanlara yatırım yapmayı düşünüyor

Ortalama 44 yaşında olan TAİDER üyesi aile şirketlerinin yüzde 75'i sanayi, yüzde 25'i hizmet sektöründe faaliyet gösteriyor. Ankete katılan aile şirketlerinin yüzde 53'ünü 100 milyon TL-1 milyar TL arasında konsolide ciro üreten işletmeler, yüzde 40'ını da 100 milyon TL altında ciro üreten işletmeler oluşturuyor. Bir milyar TL üzeri ciro üreten işletmeler ise yüzde 5 oranında

Katılımcıların yüzde 48'i gelecek dönemde aile işlerini yeni alanlara yatırım yaparak çeşitlendirmeleri gerektiğini düşünüyor. İşletmelerin yüzde 69'unda yönetim kurulu, yüzde 40'ında icra kurulu etkin olarak çalışıyor. Bağımsız üyeler bulunan yönetim kurulu oranı ise yüzde 27. Üye işletmelerin yüzde 90'ının İstanbul ve/veya İzmir'de en az bir operasyonları bulunuyor.

Ankete katılan aile şirketlerinin yüzde 60'ında hisseler çekirdek ailenin elindeyken, hissedar olan aile üyelerinin sayısı beş kişiden az ve şirket hisselerinin yüzde 81 ailenin kontrolünde bulunuyor. Aile dışı ortaklıklarda yerli hissedar oranı yüzde 13, yabancı hissedar oranı yüzde 4, halka açıklık oranı ise yüzde 3. Ankete katılan aile işletmelerinin yüzde 66'sı kendisini kurumsallaşma yolunda görürken, kurumsallaştığını düşünenlerin oranı ise yüzde 23.

Kararlar yüzde 34 uzlaşı yoluyla alınıyor

Üst düzey yöneticilerde aile üyesi hiç bulunmayan ya da yüzde 10'dan az olan işletmelerin oranı yüzde 60 olarak görülüyor. Yönetim kurullarında uzlaşı kültürünün yaygınlığına işaret eden verilere göre ankete katılan aile işletmelerinin yönetim kurullarında yüzde 34 oranında uzlaşı, yüzde 29 oranında da oybirliğiyle kararlar alınıyor.

Şirketlerin yüzde 41'inde hissedarlar sözleşmesi var

Ailelerin yüzde 72'si, üzerinde anlaşılmış sözlü ya da yazılı kurallara sahip iken, şirketlerin yüzde 41'inde hissedarlar sözleşmesi ve politikaları bulunuyor. Üyelerin 1/3'ü ise aile anayasasını devreye almış veya hazırlamaya başlamış durumda.

Şirketlerin yüzde 60'ı gelecek nesillerden endişe etmiyor

Katılımcıların yüzde 65'i aile işletmelerinde liderlerinin ortalama 21 yıl ve daha fazla görev yaptığını ifade ediyor. Ankete katılan aile şirketlerinin 1/3'ünde devir süreci planlamasının yetersizliği nedeniyle rahatsızlıkların ortaya çıktığı görülüyor. Şirketlerin yaklaşık yüzde 60'ı gelecek nesillerin aile işletmelerini en iyi şekilde yönetebilmesi konusunda endişeli olmadığını ifade ederken, bu sıkıntıları engellemek için liderin ya da lider seçim sürecinin önceden belirlenmesi ve yeni lider ile eski liderin birlikte çalışması işletmelerin yüzde 25'i tarafından benimseniyor

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum