Türk, Yunan ve İspanyol kadın girişimciler İzmir'de bir araya geldi

Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu kapsamında Pire Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Sanayi Odası (BEP) tarafından sunulan ve İzmir Ticaret Borsasınca ortak olunan “Kadın Girişimcilerin İş ve Sivil Toplum Hayatında İletişim ile İlişkilerinin Güçlendirilmesi ve Tecrübe Paylaşımı/Euro-FEM” isimli AB projesinin final toplantısı 26 Nisan 2021 tarihinde online olarak gerçekleştirildi

Türk, Yunan ve İspanyol kadın girişimciler İzmir'de bir araya geldi
08 Mayıs 2021 - 19:55
Türk, Yunan ve İspanyol kadın girişimcilerin katılım sağladığı toplantının açılış konuşmaları İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli ve proje partneri kurumların temsilcileri tarafından yapıldı

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (EUROCHAMBRES) tarafından yürütülen Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu Projesi kapsamında, 19 proje hibe almaya hak kazandı. Pire Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Sanayi Odası (BEP) tarafından sunulan, İzmir Ticaret Borsası ile İspanya Santiago De Compostela Ticaret, Sanayi, Hizmetler Odası ortaklığı ve Ege İş Kadınları Derneği (EGİKAD) ile Yunanistan Kadın Girişimciler Derneği (SEGE) destekleriyle gerçekleştirilen “Kadın girişimcilerin iş ve sivil toplum hayatında networklerinin güçlendirilmesi ve tecrübe paylaşımı” başlıklı projemiz bu projelerden biri oldu. Bu proje ile AB ve Türkiye arasında iş birliği sağlanarak kadınların girişimcilik faaliyetlerinin arttırılması ve istihdamlarının güçlendirilmesinin teşvik edilmesi için sağlam bir adım atmış olduk. Yine bu proje ile birlikte Yunanistan, İspanya ve Türkiye kadın girişimcileri arasında bir köprü inşa ettik.” Dedi

Tüm dünyayı etkisi altın alan salgın sürecinden proje çalışmalarının da etkilediğine dikkati çeken Kestelli, “Zorluklara rağmen yılmadık. Eğitimler, başarı öykülerinin derlenmesi, B2B etkinlikleri, anket çalışmaları online devam etti. Pandemi süreci bizleri büyük ölçüde ‘online yaşamlar’ kurmaya mecbur etti. Bizim köprümüz de şimdilik online bir köprü. Bu köprünün en önemli parçasını da proje sonunda oluşturulacak ve AB ile Türkiye’den iş kadınlarını bir araya getirecek portal olacak.” diye konuştu

Girişimci olmanın cesaret gerektirdiğine değinen Işınsu Kestelli, “Yunanistan, İspanya ve Türkiye kadınları arasında iletişim ağı ve iş birliği alanı yaratarak, bilgi ve tecrübemizi paylaşarak daha da güçlenelim. Daha hızlı ve daha yükseğe uçalım. İzmir Ticaret Borsası Başkanı ve TOBB Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İzmir Kadın Girişimciler Kurulu koordinatör kurumu olarak bu projede yer almaktan, Türkiye ve AB arasında kadın girişimciliği alanında verimli bir iş birliğine vesile olmaktan oldukça mutlu ve gururluyum.” Dedi

Açılış konuşmalarının ardından İspanya’nın İstanbul Ticaret Ataşesi Lourdes Cuevas RIAÑO ilk sözü alarak Türkiye-İspanya ilişkileri ve kadın girişimciliğine yönelik bir konuşma yaptı. 
Türk, Yunan ve İspanyol kadın girişimcilerin tecrübelerini paylaştığı, ülkemizdeki destek programlarının tanıtıldığı toplantıda İzmir Ticaret Borsası Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Pınar Nacak tarafından “Türkiye’de Kadın Girişimciliği Ekseninde Proje Değerlendirmesi” konulu bir konuşma da gerçekleştirildi
Oturumların tamamlanmasıyla farklı meslek gruplarından Türk, Yunan ve İspanyol yaklaşık 40 kadın girişimcinin katılımıyla B2B etkinliği düzenlendi. Yeni ortaklık ve projelerin ortaya çıktığı görüşmelerin ardından kapanış toplantısı son buldu

Proje kapsamında neler yapıldı?

Proje faaliyetleri kapsamında daha önce 11 Türk ve 10 Yunan kadın girişimci İspanya’nın Santiago De Compostela şehrindeki kadın girişimcilerle bir araya gelmiş ve B2B görüşmeler ve workshoplar gerçekleştirilmişti

15 Ocak 2021 tarihinde, Türkiye’den girişimci kadınların Yunan ve İspanyol kadın girişimciler ile iş geliştirmeye yönelik tecrübe paylaşımı ve potansiyel iş birlikleri geliştirme imkânı buldukları “Euro-FEM İş Melekleri Forumu” düzenlenmişti. Forum ile alternatif finansman biçimleriyle ilgili en iyi uygulamaların sunulduğu bir network oluşturma etkinliği organize edilmiş, Yunan iş kadınları alternatif fonlama konusundaki deneyimlerini paylaşılmıştı

Ayrıca Aralık 2020-Nisan 2021 döneminde Avrupa Birliği tarafından belirlenen İspanyol ve Yunan eğitmenler tarafından toplam 200 Türk kadın girişimciye 10 farklı başlıkta online eğitimler verilmişti. “Etkili Pazarlama ve Markalaşma Teknikleri”, “Girişimcilere Değer Katan Beceriler”, “İş Planlaması” vb. konuları kapsayan eğitim programından katılımcılar ücretsiz olarak faydalanmıştı

Euro-FEM projesi ile Avrupa Birliği, İzmir Ticaret Borsası ve paydaşlar arasındaki iş birliğiyle kadınların girişimcilik faaliyetlerinin arttırılması ve istihdamının teşvik edilmesi için çalışmalar gerçekleştirilmiş, bölgesel ve uluslararası ölçekte faaliyetler ile kadın girişimciliğinde Türkiye ve AB'deki tüm iş toplulukları arasında iletişim ve koordinasyonun arttırılmasını sağlayarak ortak bir strateji oluşturulmuştu

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum