Mimarlar Odası Kalıcı Konutlar Proje Alanı İçin Dava Açtı

İzmir depremi sonrasında evlerini kaybeden vatandaşlara kalıcı konut yapılması gerekçesiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığının başlattığı konut projesi aleyhine Mimarlar Odası İzmir şubesi dava açtı. Dava gerekçesi ise bölgenin sit alanından konut alanına çevrilmesi oldu

Mimarlar Odası Kalıcı Konutlar Proje Alanı İçin Dava Açtı
21 Ocak 2021 - 18:16
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Bayraklı ilçesinde yaklaşık 374 hektarlık alan orman vasfı dışına çıkarıldığı ve alanın sit statüsü yeniden düzenlenerek bir kısmı tamamen doğal sit statüsü dışına çıkarılması işleminin Anayasanın 169. maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle dava açtı

Mimarlar odası konut projesine karşı olmasının gerekçelerini şu şekilde açıkladı;

1/100.000 ölçekli ve 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliğin şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararı ile en ufak bir ilgisi bulunmadığı,
Depremzedelerin daha güvenli bir yerde kalıcı konutlarına bir an önce kavuşturulması gerektiği ve yürülükte bulunan planlarda var olan kentsel yerleşme alanlarında bu ihtiyacın yapılacak çalışmalar sonucunda giderilmesinin mümkün olduğu,
TÜİK verileri ve yürürlükte bulunan plan kararları dikkate alındığında İzmir'de öngörülen nüfusu barındıracak konut alanı bulunduğu, halihazırda belirlenmiş olan kentsel yerleşme alanları dışında ilave konut alanlarına ihtiyaç bulunmadığı,
Söz konusu alanda geçmişte yaşanan sel felaketi nedeniyle can kayıplarımızın olduğu ve bu kapsamda kamu kaynakları harcanarak alanın düzenlendiği, buna rağmen bu alanın depremzedelere konut yapmaya yönelik kararların oluşturulmasının geri dönülmesi mümkün olmayan zararlara neden olacağı Plan değişiklikleri ile yürürlükte bulunan plan kararlarının bütünlüğünün bozulacağı, Söz konusu plan değişiklikleri, herhangi bir jeolojik-jeoteknik etüd yapılmadan plan kararlarının oluşturulduğu ve yeni felaketlerin kapısının aralandığı, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 7.maddesinin a bendinde “Planlar, kamu yararı amacıyla yapılır.” şeklindeki hüküm ve alanın mevcut yapısı dikkate alındığında yapılan işlemin kamu yararına açıkça aykırı olduğu, Alınan bu kararların alelacele verilmesi yeterli analiz ve çalışmaların yapılıp yapılmadığı konusunda tereddütlerimizin haklı olduğu ne yazık ki onaylanan son plan değişiklikleri ile kesinleştiği, Bakanlık tarafından iki sayfalık gerekçe raporu dikkate alındığında şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararını bütünüyle reddeden bir işlem olduğu, Plan değişikliklerine esas olacak kurum/kuruluş görüşlerinin alınmadığı ve jeolojik- jeoteknik etüd raporunun hazırlanmadığı, hususları tespit edilmiştir

Yukarıda ifade edilen gerekçeler doğrultusunda İl Koordinasyon Kurulumuzca söz konusu plan değişiklikleri ayrıntılı inceleneceği, alana ilişkin daha öncesinde açmış olduğumuz davalar da dikkate alınarak bu işlemlerin de yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle dava açılacaktır

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 1 Yorum
  • orhan turkmen
    1 yıl önce
    ıstemezukculer yaptırmazukcular devam edın bakalım ne zmana kadar