Gayrimenkul'de Dijital Dönüşüme Geçilmeli

Uluslararası vergi, denetim ve danışmanlık firması KPMG'nin gerçekleştirdiği Küresel İnşaat 2019 araştırması, dijital dönüşümün yıkıcı etkilerini hisseden inşaat sektörünün değişen ihtiyaçlarını karşılama kapasitesine sahip çok az firma bulunduğunu ortaya koydu

Gayrimenkul'de Dijital Dönüşüme Geçilmeli
26 Temmuz 2019 - 14:46

Toplam 223 küresel inşaat ve mühendislik firmasının yöneticileriyle birlikte gerçekleştirilen araştırma, katılımcıların sadece yüzde 20'lik bölümünün, artan talep karşısında, iklim duyarlılığı olan, veri merkezli akıllı şehirler inşa etme uzmanlığına sahip olduğunu gösterdi.

KPMG Türkiye Altyapı ve İnşaat Sektör Lideri İsmail Önder Ünal, "Pazarda yaptığımız son anketin üzerinden geçen 2 kısacık yıl içinde, inşaat sektörü yöneticilerinin özellikle, işletmelerinde teknolojiyi hayata geçirme ve kullanmaya yöneldiğini gördük. 2017’de çok az firma, teknolojiye yatırım yapıp onun nimetlerinden faydalanıyordu. Günümüzde, liderlerin kendilerini inşaat projeleri yürüten teknoloji şirketleri olarak tanımladığına tanık oluyoruz. Aradaki büyük fark, sektör liderleri ile diğer herkes arasında açılan uçurumu gözler önüne seriyor" dedi

Araştırma kapsamında bu yıl hazırlanan 'Kıyaslama Ölçütü Endeksi', sektördeki firmaların 3 ana grup altında toplandığını gösteriyor:

●    Yenilikçi liderler (yüzde 20)

●    Takipçiler (yüzde 60)

●    Eğrinin altında kalanlar (yüzde 20)

Sektörün halihazırdaki taleplerine en iyi cevap verebilen grup olan 'Yenilikçi liderler', araştırma kapsamında 2017'de ortaya atılan 3 ayaklı yaklaşımı (yönetişimi verimli hale getirmek, insan gücünü en uygun hale getirmek ve teknolojiyle yenilik yapmak) en iyi benimseyen firmalar olarak tanımlanıyor. Bu grup yönetişimi rasyonel hale getirirken teknolojiye yatırım yapıyor, kültür inşa ediyor, vasıf yelpazelerini çeşitlendiriyor ve işin tüm alanlarındaki sonuçları takip ediyor

●    Yenilikçi firmaların yüzde 69'u proje yönetim raporlama sistemlerini birleştirdiklerini belirtiyor.

●    Yüzde 90'ında bir teknoloji vizyonu ve yol haritası mevcut.

●    Yüzde 76'sı yeni personel bulmak ve bu kişileri elinde tutmak için teknolojiye odaklanıyor.

Bu gruptaki firmalar geleceğe yatırım yapmakla mevcut sorunlara çözüm üretmek arasında denge kurmaya çalışan aktörler.

●    İş güçlerinin büyük bölümünü Milenyum Kuşağı üyeleri oluşturuyor.

●    Temel veri analiz sistemlerini kullanıyorlar, yeni teknolojileri kullanmaya henüz başlamışlar.

●    Dijital arz zinciri kurmanın sağlayacağı katkılar konusunda hala şüpheleri var.

●    Teknolojiye yatırım kararları hala geri dönüş kapasitesine göre alınıyor.

Eğrinin altında kalanlar

Bu grupta yer alan firmalar şu anda sadece güncel sorunlarına çözüm üretmekle meşguller, teknoloji, yönetişim ve insan kaynağı konularında uzun vadeli stratejileri bulunmuyor.

●    Teknoloji alanında neredeyse hiç yatırım yapmıyorlar.

●    Yeni teknolojiler konusunda sadece kısıtlı bir deneyimleri var.

●    Son derece dar bir coğrafyada, belli endüstri ve hizmet alanlarına yoğunlaşıyorlar.

●    Kısa vadeli büyüme ve nakit akışına odaklanmış durumdalar

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum