İzmir'in enerji alanındaki kabiliyetleri ve yapılması gerekenler

BEST For Energy projesi kapsamında planlanan altı tematik odak grup toplantısından ilki, Rüzgar, Güneş, Biyokütle ve Jeotermal odak gruplarıyla online olarak gerçekleştirildi

İzmir'in enerji alanındaki kabiliyetleri ve yapılması gerekenler
01 Nisan 2021 - 19:57
Toplantının genel oturumu, İzmir Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Murat Çelik tarafından yapılan açılış konuşması ile başladı. Sayın Çelik konuşmasında kümelenme ve akıllı uzmanlaşma bakış açılarıyla yürütülen projenin sonucunda İzmir ve çevresinin temiz enerji ve temiz teknolojiler konusunda uzmanlaşmış bir bölgeye dönüşümünün amaçlandığını belirtti. BEST For Energy Projesi’nin; yeşil ve mavi büyüme yaklaşımları temelinde öncü, özgün ve örnek projeler geliştirmek amacıyla faaliyet gösteren İzmir Kalkınma Ajansı için önemli projelerden birisi olduğunu söyledi

Toplantıda BEST For Energy Projesi Takım Lideri Ekin Taşkın tarafından; projenin amaçları, hedefleri ve faaliyetlerini özetleyen bir sunum yapıldı

Daha sonra katılımcılar uzmanlık ve ilgi alanlarına göre rüzgar, güneş, biyokütle ve jeotermal başlıklı dört gruba ayrıldı. Sektörü etkileyecek gelecek trendleri, rakip bölge ve ülkeler, rakiplere göre güçlü ve zayıf yanlar, sektörün önündeki fırsatlar ve tehditler değerlendirildi

İzmir coğrafi konumu, ekolojik yapısı, beşeri sermayesi ve gelişmişliğiyle temiz enerji sektöründe öne çıkan illerden birisidir. İzmir, önemli jeotermal kaynaklara, biyokütle sektörünün hammadde ihtiyacını sürdürülebilir bir şekilde sağlayacak tarımsal ve hayvansal çıktılara, yüksek güneş ve rüzgâr enerjisi potansiyeline sahiptir. Bununla birlikte bu sektörler ayrı ayrı değerlendirildiğinde İzmir’de rüzgâr enerjisi sektörünün öne çıktığı görülmektedir. Rüzgâr özelinde yakalanan başarının daha da artırılması ve diğer alt sektörlere de yayılması konusunda Odak Grup Toplantısı’nın tüm katılımcıları tarafından fikir birliğine varılmıştır

Belirlenen bir konu hakkında katılımcıların bakış açılarına, deneyimlerine, düşüncelerine, algılarına ve tutumlarına dair derinlemesine, detaylı ve çok boyutlu nitel bilgilerin edinildiği Odak Grup Toplantılarının BEST For Energy Projesi kapsamında 12 kez düzenlenmesi hedefleniyor

Tematik başlıklara göre belirlenen sektör temsilcileri ve uzmanların katılacağı Odak Grup Toplantıları, temiz enerji ve temiz teknoloji sektörünün mevcut durum analizine ve sektör stratejisinin hazırlanmasına yönelik çalışmalara önemli girdi sağlayacak

Bunlardan ilk 6 tanesi temiz enerji sektörünün mevcut durum analizi çalışmaları kapsamında yapılacak. “İzmir’in Temiz Enerji Potansiyeli ve Gelecek Trendleri” teması ile gerçekleştirilen bu toplantıyı; İzmir temiz enerji ekosistemi, sektörün insan kaynağı ihtiyacı, sektörün gelişimine yönelik potansiyel projeler, sektörün ihtiyaç duyduğu hizmetler ve sektörel dönüşüm temalarında düzenlenecek 5 adet toplantı takip edecek
COVID – 19 sürecine hızlı adaptasyon sağlandı

BEST For Energy Projesi; firma görüşmeleri, iş görüşmeleri, toplantılar, çalıştaylar, eğitimler ve konferans gibi katılımcıların bir araya gelmesiyle gerçekleşen birçok faaliyet içermektedir. COVID – 19 sürecinde, Hem İzmir hem de Türkiye’de temiz enerji sektörünün rekabet gücünün artmasına katkı sağlayacak olan BEST For Energy Projesi, gerekli dijital altyapıyı kurarak hızlı bir adaptasyon sağladı. Proje açılış etkinliği, toplantılar, firma ve paydaş görüşmeleri ve son olarak da Odak Grup Toplantısı çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Odak Grup Toplantısı’nda birkaç uygulamanın bir arada kullanılması ile tüm katılımcıların yüz yüze etkinliklerdeki gibi azami iletişim ve bilgi paylaşımı sağlayacağı ortam, çevrimiçi platformda sağlanmış oldu

BEST For Energy Projesi Hakkında

BEST For Energy Projesi, İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) tarafından, Enerji Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (ENSİA) ortaklığıyla uygulanmaktadır. Proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti mali iş birliği çerçevesinde finanse edilen ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında gerçekleştirilmektedir. Rekabetçi Sektörler Programı, Türkiye'deki KOBİ’lerin ve girişimcilerin rekabet gücünün artırılarak sosyal ve ekonomik kalkınma sağlanmasını amaçlamaktadır. BEST For Energy Projesi ile temiz enerji ve temiz teknoloji sektöründe rekabetçi bir küme geliştirilerek programın amacına katkı sağlanması hedeflenmektedir

BEST For Energy Projesi'nin çıktılarının, Türkiye’deki ulusal ve bölgesel seviyede pek çok kurumun planlarına ışık tutarken; İzmir Kalkınma Ajansı’nın, mali destek programları başta olmak üzere gelecek dönemdeki faaliyetlerini şekillendirmesi beklenmektedir. BEST For Energy Projesi, Avrupa Birliği’nin Yeşil Mutabakatı çalışmalarına Türkiye’den katkı sağlayacak önemli faaliyetlerden birisi olacaktır

BEST For Energy Projesi, temiz enerji ve temiz teknoloji değer zincirinde yer alan ve bu alana yönelmek isteyen firmaların küme stratejisi doğrultusunda kapasitelerinin geliştirilerek, yatırım ve ihracatlarının artırılması, bölgesel rekabet gücünün geliştirilmesi ve paydaşlar arasında iş birliğinin güçlendirilmesine odaklanmaktadır. Proje kapsamında Enerji Sanayicileri ve İş Adamları Derneği’nin (ENSİA) küme organizasyonu olarak kurumsal kapasitesinin üst seviyeye taşınması sağlanacaktır. 2020 yılının üçüncü çeyreğinde başlayan ve 3 yıl süreyle yürütülecek proje, 2,89 milyon Avro bütçeye sahiptir

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum