Ekonomik Gözlem Grubu 2021 Yılı Beklentileri Değerlendirdi

Ekonomik Gözlem Grubu tarafından hazırlanan Türkiye Ekonomisine İlişkin Değerlendirmeler Sunumu ile 2021 Yılı Beklentilerinin ele alındığı çevrimiçi toplantı gerçekleştirildi. ESİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Ekonomik Gözlem Grubu Başkanı Muhittin Bilget’in yaptığı “2021 Türkiye Ekonomisi: Beklentiler ve Öngörüler” başlıklı sunumdan sonra 2021 Yılı Beklentileri anket sonuçları da değerlendirildi

Ekonomik Gözlem Grubu 2021 Yılı Beklentileri Değerlendirdi
12 Ocak 2021 - 14:59
Bilget, “Türkiye’nin 2020 yılını pandemiye rağmen yüzde 0-1 aralığında olsa da en azından pozitif büyümeyle ve 730-740 milyar dolar civarında bir gayrisafi milli hasıla ile kapatmasının beklendiğini, kişi başına milli gelirin de 8.800-9.000 dolar olarak gerçekleşebileceğini” ifade etti

Bilget sunumunda, “Pandemi etkisiyle 2020 yılının ilk yarısında yaşanan son derece ciddi ekonomik daralma, yılın ikinci yarısında yavaş yavaş toparlanmaya dönüştü, hali hazır siparişlere ve kapasite kullanım oranlarına bakıldığında 2021 yılına ihtiyatlı bir iyimserlik içinde giriyoruz.” diye konuştu

Uluslararası kuruluşlarca yapılan tahminlere göre Türkiye’nin G20 içinde olmaya devam edeceğini belirten Bilget, işsizlik konusuna dikkat çekti. İşsizlikte, geniş tanımlı işsizliğe bakmak gerektiğini ve genç işsizlik oranlarının çok yüksek olduğunu söyleyen Bilget, “İşgücüne katılım oranı yüzde 53’lerden 50’lere indi. Üstelik işten çıkarmanın yasak olduğu bir dönemi yaşıyoruz. İşsizlik son derece ciddi bir sorun” dedi

Dünyada en büyük problemin gelir dağılımı ve artan popülist siyaset anlayışı olduğunu belirten Bilget, Türkiye’nin birincil sorununun işsizlik, ikincisinin kuraklık ve üçüncüsünün de dünyayla benzer biçimde gelir dağılımı olduğunu vurguladı. Bilget, 2021 yılında Türkiye’de ve dünyada yaşanması muhtemel olumlu gelişmeler ve riskli hususları paylaşarak sunumunu tamamladı.

Anket sonuçları açıklandı: büyüme beklentisi yüzde 4

Toplantıda “Türkiye Ekonomisine İlişkin 2021 Yılı Beklenti Anketi” sonuçları da açıklandı. Buna göre 2021 Türkiye GSMH büyüme oranı beklentisi yüzde 4, 2021 Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) enflasyon beklentisi yıllık yüzde 13.5, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) enflasyon beklentisi 14.8 , 2021 için işsizlik oranı beklentisi ise yüzde 16 olarak açıklandı. ESİAD üyeleri önümüzdeki dönemde en büyük risk olarak COVID-19 salgınını görürlerken, 2021 yılında öncelik verilmesi gereken konuları hukukun üstünlüğü, ekonomik istikrar, COVID-19 salgını ve dış politika olarak sıraladılar. İzmir’de öncelik verilmesi gereken yatırımlar konusunda ise kentsel dönüşüm projeleri, şehir içi ulaşım ve dijital altyapı yatırımları ilk üç sırayı oluşturdu
 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum