Dijital Dönüşüm Şirketlerin Ana Gündemi Olmalı

TÜSİAD tarafından düzenlenen Dijital Türkiye Konferansı'nda Covid-19 salgınının ivmelendirdiği dijital teknolojilerle dinamikleri hızla değişen dünyada yeni iş modelleri, sanayide dijital dönüşüm ve yazılım sektörünün geleceği gibi dönüşüm sürecinin ana unsurları tartışıldı. Konferans, dijital dönüşüm odağında yeni nesil teknolojiler, dijitalleşme ile rekabet avantajı sağlamak, dijital iş yapış şekilleri ve kurumlara etkisi gibi konularda geniş bir bakış açısı sunan konuşma ve panellere ev sahipliği yaptı

Dijital Dönüşüm Şirketlerin Ana Gündemi Olmalı
28 Ocak 2021 - 13:30
Konferansın konuk konuşmacısı ise World Economic Forum Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Klaus Schwab oldu. Tüm gün süren konferansta 12 oturumda yurt içinden ve yurt dışından 41 konuşmacı yer aldı

TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski: Dijital dönüşüm her alanda bütünsel ele alınmalı
  
“Gerek salgın sürecinde dayanıklılığın gerek toparlanma sürecine hızla geçişin unsurlarına baktığımızda, bu süreçlerin bel kemiğini dijitalleşmenin oluşturduğunu görüyoruz. Artık oyunun kuralları değil, oyunun kendisi değişiyor
 
Dijitalleşmenin, iş yapış yöntemleri, çalışma hayatı, tedarik zincirleri gibi birçok alanda daha fazla yer alması bu süreçte yeni teknolojilere yatırımı ve talebi de artırdı. Dijital dönüşümün itici güçlerinden olan yazılım sektörünün ve etkileşim içinde olduğu dijital sektörlerin toplam büyüklüğünün önümüzdeki 5 yıl içinde yaklaşık 2 kat artarak 4 trilyon dolara çıkması bekleniyor. Pandemi ile artan görüntülü görüşme ve uzaktan çalışma uygulamalarının yarattığı talebin bulut bilişim altyapı yatırımlarını %35 artırdığı görülüyor.
 
Bu dönemde şirketlerimizin dijital dönüşüm yatırımlarını, çevik ve stratejik bir planlama çerçevesinde gerçekleştirmeleri, etkinliği ve başarıyı belirleyen unsurlar olacak. Dönüşüm sürecinin insan kaynağından veri güvenliğine, iletişim altyapısından organizasyon yapılarına ve paydaşlarla iş birliklerine kadar her alanda bütünsel olarak ele alınması gerekiyor.”
 
Sevim: Teknolojilerin ülkemizde üretilmesi ekonomimizin küresel rekabetçiliği ve gençlerimizin istihdamı açısından kritik
 
TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Dijital Türkiye Yuvarlak Masası Başkanı Serkan Sevim konferansın açılış konuşmasında küresel rekabette dijitalleşmenin önemine değindi:
 
 “Dünya ile rekabet edeceksek, aramızdaki mesafeyi dijitalleşme ile kapatmak en iyi seçeneğimiz. ‘Gelişmiş ülkelerin teknolojiyi, gelişmekte olan ülkelerin de ürünleri ürettiği' uluslararası iş bölümünde köklü dönüşümler yaşanacak. Biz de TÜSİAD olarak artan bir vurgu ile teknolojilerin ülkemizde üretilmesinin gerek sanayimizin gelişmesi gerek ekonomimizin küresel rekabetçiliği ve gerek gençlerimizin istihdamı açısından kritik olduğunu belirtiyoruz. Gençlerimizin ve girişimcilerimizin meraklı, sorgulayan ve daha iyi eğitilmiş şekilde iş dünyasına katılmasını arzuluyoruz. Global vizyonu olan, iyi İngilizce konuşan ve çevik yöntemler ile çalışan daha çok girişimciye, yazılımcıya, veri bilimciye, sistemciye ve ürün yöneticisine ihtiyacımız var. ”
 
World Economic Forum Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Klaus Schwab: “Türkiye, dijital devrimde lider olabilir”
 
COVID-19 pandemisiyle birlikte gerek iş dünyasının gerekse hükümetlerin stratejilerini yeniden gözden geçirdiğini ifade eden Schwab; önemli bir jeopolitik ve ekonomik aktör olan Türkiye'nin, dijital devrimin fırsatlarından en iyi şekilde istifade edebilme konusunda liderlik gösterebileceğini belirtti. Bu çerçevede, teknolojinin daha önce hiç görülmemiş bir hızda ilerlediğini ifade ederek geleneksel iş modellerinin ve alışılagelmişin dışında düşünmenin önemini vurguladı. Türkiye'nin sahip olduğu genç dinamik nüfusun muazzam fırsatlar sunduğuna dikkat çeken Schwab, değişen koşullarla birlikte iş gücünün doğru yetkinliklerle güçlendirilmesinin ve hayat boyu öğrenmenin önemini dile getirdi. Schwab, konuşmasında teknolojinin olağanüstü fırsatlar sunduğunu ancak öngörülemeyen riskleri de beraberinde getirdiğini belirterek teknolojik inovasyon ile teknolojik yönetişim arasındaki kontrol ve denge mekanizmalarının öneminin altını çizdi.  Schwab, dijital dönüşümde başarının teknolojinin adil ve kapsayıcı bir şekilde yaygınlaştırılması ve bu hedefle iş dünyası, start-uplar ve akademinin de dahil olduğu uluslararası platformların dayanışması ve iş birliği ile yakalanabileceğini belirtti

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum